دسته
فیدها
لینک ها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 207200
تعداد نوشته ها : 16951
تعداد نظرات : 16
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

مناقصه تهیه، خرید، حمل و تحویل مواد مصرفی پلی الکترولیت کاتیونی

مناقصات تجهیزات آب و فاضلاب و مواد مربوطه

تاریخ انتشار : 1396/08/09
مهلت شرکت : 1396/08/16
استان(ها) : تهران

مناقصه تهیه، خرید، حمل و تحویل مواد مصرفی پلی الکترولیت کاتیونی
مناقصات معادن

مناقصه تهیه، خرید، حمل و تحویل مواد مصرفی پلی الکترولیت کاتیونی مورد نیاز

مناقصات تجهیزات آب و فاضلاب و مواد مربوطه

تاریخ انتشار : 1396/08/08
مهلت شرکت : 1396/08/16
استان(ها) : تهران

مناقصه تهیه، خرید، حمل و تحویل مواد مصرفی پلی الکترولیت کاتیونی مورد نیاز
مناقصات خدمات بازرسی نفت و گاز

مناقصه تهیه، خرید، حمل و تحویل مواد مصرفی پلی الکترولیت کاتیونی مورد نیاز

مناقصات تجهیزات آب و فاضلاب و مواد مربوطه

تاریخ انتشار : 1396/08/08
مهلت شرکت : 1396/08/16
استان(ها) : تهران

مناقصه تهیه، خرید، حمل و تحویل مواد مصرفی پلی الکترولیت کاتیونی مورد نیاز
مناقصات پروفیل P.V.C

مناقصه تهیه، خرید، حمل و تحویل مواد مصرفی پلی الکترولیت کاتیونی مورد نیاز

مناقصات تجهیزات آب و فاضلاب و مواد مربوطه

تاریخ انتشار : 1396/08/08
مهلت شرکت : 1396/08/16
استان(ها) : تهران

مناقصه تهیه، خرید، حمل و تحویل مواد مصرفی پلی الکترولیت کاتیونی مورد نیاز
مناقصات مشاوره منابع طبیعی و محیط زیست

مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار و سازنده تجهیزات کلرزنی به روش الکترولیز

مناقصات تجهیزات آب و فاضلاب و مواد مربوطه

تاریخ انتشار : 1396/07/29
مهلت شرکت : 1396/08/19
استان(ها) : خوزستان

مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار و سازنده تجهیزات کلرزنی به روش الکترولیز
مناقصات پوشش های چادری (کاور ...)

مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکار واجد شرایط جهت تامین و تزریق مواد شیمیایی بهسازی آبهای در گردش شرکت

مناقصات تجهیزات آب و فاضلاب و مواد مربوطه

تاریخ انتشار : 1396/07/26
مهلت شرکت : 1396/08/16
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکار واجد شرایط جهت تامین و تزریق مواد شیمیایی بهسازی آبهای در گردش شرکت
مناقصات چاپ بروشور ، کاتالوگ ، طراحی و ...

مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار و سازنده تجهیزات کلرزنی به روش الکترولیز

مناقصات تجهیزات آب و فاضلاب و مواد مربوطه

تاریخ انتشار : 1396/07/26
مهلت شرکت : 1396/08/16
استان(ها) : خوزستان

مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار و سازنده تجهیزات کلرزنی به روش الکترولیز
مناقصات انواع ورقهای پلاستیکی

مناقصه خرید ده تن پلیمر کاتیونی پودری

مناقصات تجهیزات آب و فاضلاب و مواد مربوطه

تاریخ انتشار : 1396/07/20
مهلت شرکت : 1396/08/10
استان(ها) : تهران

مناقصه خرید ده تن پلیمر کاتیونی پودری

مناقصه خرید 700 تن کلروفریک

مناقصات تجهیزات آب و فاضلاب و مواد مربوطه

تاریخ انتشار : 1396/07/17
مهلت شرکت : 1396/07/19
استان(ها) : خوزستان

مناقصه خرید 700 تن کلروفریک

مناقصه خرید 700 تن کلروفریک

مناقصات تجهیزات آب و فاضلاب و مواد مربوطه

تاریخ انتشار : 1396/07/15
مهلت شرکت : 1396/07/19
استان(ها) : خوزستان

مناقصه خرید 700 تن کلروفریک
X