دسته
فیدها
لینک ها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 194863
تعداد نوشته ها : 16951
تعداد نظرات : 16
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

مناقصه فراخوان پیمانکار_انجام خدمات بازرسی فنی و خوردگی فلزات و آزمون های غیر مخرب (آنتراسونیک و رادیو گرافی) و تست پوشش به روش DCVG+CIPS/GPS

مناقصات جوشکاری

تاریخ انتشار : 1396/08/02
مهلت شرکت : 1396/08/07
استان(ها) : خراسان رضوی

مناقصه فراخوان پیمانکار_انجام خدمات بازرسی فنی و خوردگی فلزات و آزمون های غیر مخرب (آنتراسونیک و رادیو گرافی) و تست پوشش به روش DCVG+CIPS/GPS
مناقصات سایر مناقصه های راهسازی

مناقصه تامین خدمات سازندگی و جوشکاری مورد نیاز تعدادپنج دستگاههای حفاری خشکی

مناقصات جوشکاری

تاریخ انتشار : 1396/07/12
مهلت شرکت : 1396/07/19
استان(ها) : خوزستان

مناقصه تامین خدمات سازندگی و جوشکاری مورد نیاز تعدادپنج دستگاههای حفاری خشکی

مناقصه تامین خدمات سازندگی و جوشکاری مورد نیاز تعدادپنج دستگاههای حفاری خشکی

مناقصات جوشکاری

تاریخ انتشار : 1396/07/12
مهلت شرکت : 1396/07/19
استان(ها) : خوزستان

مناقصه تامین خدمات سازندگی و جوشکاری مورد نیاز تعدادپنج دستگاههای حفاری خشکی

مناقصه تامین خدمات سازندگی و جوشکاری مورد نیاز تعدادپنج دستگاههای حفاری خشکی

مناقصات جوشکاری

تاریخ انتشار : 1396/07/12
مهلت شرکت : 1396/07/19
استان(ها) : خوزستان

مناقصه تامین خدمات سازندگی و جوشکاری مورد نیاز تعدادپنج دستگاههای حفاری خشکی

انجام خدمات روزانه عملیات و جوشکاری کد

مناقصات جوشکاری

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/22
استان(ها) : خوزستان

مناقصه انجام خدمات روزانه عملیات و جوشکاری کد

انجام خدمات روزانه عملیات و جوشکاری کد

مناقصات جوشکاری

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/22
استان(ها) : خوزستان

مناقصه انجام خدمات روزانه عملیات و جوشکاری کد

ارزیابی کیفی تامین خدمات سازندگی و جوشکاری مورد نیاز تعداد 5 دستگاه های حفاری خشکی

مناقصات جوشکاری

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/19
استان(ها) : خوزستان

مناقصه ارزیابی کیفی تامین خدمات سازندگی و جوشکاری مورد نیاز تعداد 5 دستگاه های حفاری خشکی

انجام خدمات روزانه عملیات و جوشکاری کد

مناقصات جوشکاری

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/22
استان(ها) : خوزستان

مناقصه انجام خدمات روزانه عملیات و جوشکاری کد

ارزیابی کیفی تامین خدمات سازندگی و جوشکاری مورد نیاز تعداد 5 دستگاه های حفاری خشکی

مناقصات جوشکاری

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/19
استان(ها) : خوزستان

مناقصه ارزیابی کیفی تامین خدمات سازندگی و جوشکاری مورد نیاز تعداد 5 دستگاه های حفاری خشکی
X