دسته
فیدها
لینک ها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 207129
تعداد نوشته ها : 16951
تعداد نظرات : 16
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

مزایده فروش حدود 10000 لیتر روغن سوخته ضایعاتی ـ فروش 150 عدد بشکه خالی روغن مستعمل

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/08/16
مهلت شرکت : 1396/09/06
استان(ها) : مازندران

مزایده فروش حدود 10000 لیتر روغن سوخته ضایعاتی ـ فروش 150 عدد بشکه خالی روغن مستعمل
مزایده برق و لوازم مربوطه و سیستم های ایمنی

مزایده فروش بشکه خالی مستعمل و روغن سوخته

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/08/14
مهلت شرکت : 1396/09/04
استان(ها) : بوشهر

مزایده فروش بشکه خالی مستعمل و روغن سوخته
مزایده کلیه مزایده های داخلی

مزایده فروش بشکه خالی 220 لیتری فلزی مستعمل _ روغن سوخته

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/08/13
مهلت شرکت : 1396/09/03
استان(ها) : بوشهر

مزایده فروش بشکه خالی 220 لیتری فلزی مستعمل _ روغن سوخته
مزایده قطعات ، لوازم و ابزارآلات صنعتی ، سیم و کابل

مزایده فروش بشکه خالی مستعمل و روغن سوخته

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/08/11
مهلت شرکت : 1396/09/01
استان(ها) : بوشهر

مزایده فروش بشکه خالی مستعمل و روغن سوخته
مزایده استیل و آهن نسوز

مزایده فروش 1- سیلوی سیمان مستعمل 2- پالت چوبی مستعمل 3- بشکه اهنی 4- بشکه پلاستیکی مستعمل

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/08/02
مهلت شرکت : 1396/08/22
استان(ها) : اصفهان

مزایده فروش 1- سیلوی سیمان مستعمل 2- پالت چوبی مستعمل 3- بشکه اهنی 4- بشکه پلاستیکی مستعمل
مزایده راه آهن

مزایده فروش تجهیزات و ماشین آلات شامل ژنراتور جوش، کپسول گاز،لاستیک کامیون و ...

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/07/23
مهلت شرکت : 1396/08/13
استان(ها) : سیستان وبلوچستان

مزایده فروش تجهیزات و ماشین آلات شامل ژنراتور جوش، کپسول گاز،لاستیک کامیون و ...

مزایده مزایده حدود 73 بشکه روغن سوخته با بشکه 208 لیتری و حدود 40 بشکه خالی

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/07/12
مهلت شرکت : 1396/07/25
استان(ها) : آذربایجان شرقی

مزایده مزایده حدود 73 بشکه روغن سوخته با بشکه 208 لیتری و حدود 40 بشکه خالی

فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : مازندران

مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : مازندران

مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : مازندران

مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : مازندران

مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : مازندران

مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : مازندران

مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : مازندران

مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : مازندران

مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : مازندران

مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : مازندران

مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : مازندران

مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : مازندران

مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : مازندران

مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : مازندران

مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : مازندران

مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : مازندران

مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : مازندران

مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : مازندران

مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی خود شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی، بشکه 220 لیتری فلزی و پلاستیکی

فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : بوشهر، تهران

مزایده فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل

فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : بوشهر، تهران

مزایده فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل

فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل

مزایده های بشکه

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : بوشهر، تهران

مزایده فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل
X