دسته
فیدها
لینک ها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 214887
تعداد نوشته ها : 16951
تعداد نظرات : 16
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

مناقصه خرید 9000 عدد کیف بهداشتی بیمار

مناقصات مواد شوینده و بهداشتی

تاریخ انتشار : 1396/08/08
مهلت شرکت : 1396/08/21
استان(ها) : تهران

مناقصه خرید 9000 عدد کیف بهداشتی بیمار
مناقصات چوب

مناقصه خرید کیف لوازم بهداشتی مورد نیاز بیمار، جهت بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه

مناقصات مواد شوینده و بهداشتی

تاریخ انتشار : 1396/07/13
مهلت شرکت : 1396/07/15
استان(ها) : خراسان رضوی

مناقصه خرید کیف لوازم بهداشتی مورد نیاز بیمار، جهت بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه

مناقصه واگذاری خرید کیف بهداشتی بیماران بستری در بیمارستان

مناقصات مواد شوینده و بهداشتی

تاریخ انتشار : 1396/07/12
مهلت شرکت : 1396/07/19
استان(ها) : همدان

مناقصه واگذاری خرید کیف بهداشتی بیماران بستری در بیمارستان

خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

مناقصات مواد شوینده و بهداشتی

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/12
استان(ها) : آذربایجان شرقی

مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

مناقصات مواد شوینده و بهداشتی

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/12
استان(ها) : آذربایجان شرقی

مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

مناقصات مواد شوینده و بهداشتی

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/12
استان(ها) : آذربایجان شرقی

مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

مناقصات مواد شوینده و بهداشتی

تاریخ انتشار : 1396/07/03
مهلت شرکت : 1396/07/23
استان(ها) : آذربایجان شرقی

مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

مناقصات مواد شوینده و بهداشتی

تاریخ انتشار : 1396/07/03
مهلت شرکت : 1396/07/23
استان(ها) : آذربایجان شرقی

مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

مناقصات مواد شوینده و بهداشتی

تاریخ انتشار : 1396/07/03
مهلت شرکت : 1396/07/23
استان(ها) : آذربایجان شرقی

مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

مناقصات مواد شوینده و بهداشتی

تاریخ انتشار : 1396/07/03
مهلت شرکت : 1396/07/23
استان(ها) : آذربایجان شرقی

مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

مناقصات مواد شوینده و بهداشتی

تاریخ انتشار : 1396/07/03
مهلت شرکت : 1396/07/23
استان(ها) : آذربایجان شرقی

مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

مناقصات مواد شوینده و بهداشتی

تاریخ انتشار : 1396/07/03
مهلت شرکت : 1396/07/23
استان(ها) : آذربایجان شرقی

مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

مناقصات مواد شوینده و بهداشتی

تاریخ انتشار : 1396/07/03
مهلت شرکت : 1396/07/23
استان(ها) : آذربایجان شرقی

مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

مناقصات مواد شوینده و بهداشتی

تاریخ انتشار : 1396/07/03
مهلت شرکت : 1396/07/23
استان(ها) : آذربایجان شرقی

مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

مناقصات مواد شوینده و بهداشتی

تاریخ انتشار : 1396/07/03
مهلت شرکت : 1396/07/23
استان(ها) : آذربایجان شرقی

مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

مناقصات مواد شوینده و بهداشتی

تاریخ انتشار : 1396/07/03
مهلت شرکت : 1396/07/23
استان(ها) : آذربایجان شرقی

مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز

مناقصات مواد شوینده و بهداشتی

تاریخ انتشار : 1396/07/03
مهلت شرکت : 1396/07/23
استان(ها) : آذربایجان شرقی

مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز
X