دسته
فیدها
لینک ها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 214889
تعداد نوشته ها : 16951
تعداد نظرات : 16
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

مناقصه ارزیابی کیفی انجام مطالعات مهندسی تفصیلی و تهیه شرح خدمات پیمانی جهت احداث 18 کیلومتر خط لوله 8" انتقال گاز خروجی کمپرسورهای فشار ضعیف / متوسط

مناقصات مشاوره نفت و گاز

تاریخ انتشار : 1396/08/14
مهلت شرکت : 1396/08/17
استان(ها) : خوزستان، تهران

مناقصه ارزیابی کیفی انجام مطالعات مهندسی تفصیلی و تهیه شرح خدمات پیمانی جهت احداث 18 کیلومتر خط لوله 8" انتقال گاز خروجی کمپرسورهای فشار ضعیف / متوسط
مناقصات ساخت و نصب و تعمیرات صنایع فولاد

مناقصه واگذاری پیگرانی هوشمند خطوط لوله دریایی

مناقصات مشاوره نفت و گاز

تاریخ انتشار : 1396/08/07
مهلت شرکت : 1396/08/27
استان(ها) : تهران

مناقصه واگذاری پیگرانی هوشمند خطوط لوله دریایی
مناقصات کاغذ و فرم پیوسته

مناقصه ارزیابی کیفی خدمات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع و انشعابات و ایستگاه های گاز نواحی و مناطق گازرسانی استان

مناقصات مشاوره نفت و گاز

تاریخ انتشار : 1396/08/04
مهلت شرکت : 1396/08/13
استان(ها) : خراسان رضوی

مناقصه ارزیابی کیفی خدمات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع و انشعابات و ایستگاه های گاز نواحی و مناطق گازرسانی استان
مناقصات پست انتقال نیرو

مناقصه ارزیابی کیفی خدمات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع و انشعابات و ایستگاه های گاز نواحی و مناطق گازرسانی استان

مناقصات مشاوره نفت و گاز

تاریخ انتشار : 1396/08/03
مهلت شرکت : 1396/08/13
استان(ها) : خراسان رضوی

مناقصه ارزیابی کیفی خدمات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع و انشعابات و ایستگاه های گاز نواحی و مناطق گازرسانی استان
مناقصات خدمات - نیروی انسانی ،بیمه،میزبانی و اجرای همایش ها ،طبخ غذا ،نظافت و ...

مناقصه احداث 18 کیلومتر خط لوله 8" انتقال گاز خروجی کمپرسور

مناقصات مشاوره نفت و گاز

تاریخ انتشار : 1396/08/02
مهلت شرکت : 1396/08/17
استان(ها) : خوزستان، تهران

مناقصه احداث 18 کیلومتر خط لوله 8" انتقال گاز خروجی کمپرسور
مناقصات تجهیزات پارک و زیبا سازی

مناقصه نظارت و پشتیبانی فنی بر پروژه های گازرسانی

مناقصات مشاوره نفت و گاز

تاریخ انتشار : 1396/08/01
مهلت شرکت : 1396/08/06
استان(ها) : سمنان

مناقصه نظارت و پشتیبانی فنی بر پروژه های گازرسانی
مناقصات ماشین آلات حفاری

مناقصه انجام خدمات نشت یابی در سطح استان

مناقصات مشاوره نفت و گاز

تاریخ انتشار : 1396/07/30
مهلت شرکت : 1396/08/20
استان(ها) : لرستان

مناقصه انجام خدمات نشت یابی در سطح استان
مناقصات دکوراسیون داخلی ساختمان

مناقصه شناسایی مشاوران جهت طراحی پایه basic design برای واحد تولید نرمال هگزان از نفتای سبک و نیز واحد بنزن زدایی از هگزان با فرایند تقطیر استخراجی با حلال LLE

مناقصات مشاوره نفت و گاز

تاریخ انتشار : 1396/07/30
مهلت شرکت : 1396/08/20
استان(ها) : کرمانشاه

مناقصه شناسایی مشاوران جهت طراحی پایه basic design برای واحد تولید نرمال هگزان از نفتای سبک و نیز واحد بنزن زدایی از هگزان با فرایند تقطیر استخراجی با حلال LLE
مناقصات راهسازی و راه آهن رتبه 1 و 2

مناقصه عملیات نشت یابی از شبکه و تاسیسات گازرسانی و ضخامت سنجی از ایستگاههای تقلیل فشار در سطح استان

مناقصات مشاوره نفت و گاز

تاریخ انتشار : 1396/07/25
مهلت شرکت : 1396/08/15
استان(ها) : البرز

مناقصه عملیات نشت یابی از شبکه و تاسیسات گازرسانی و ضخامت سنجی از ایستگاههای تقلیل فشار در سطح استان

مناقصه عملیات نشت یابی از شبکه و تاسیسات گازرسانی و ضخامت سنجی از ایستگاههای تقلیل فشار در سطح استان

مناقصات مشاوره نفت و گاز

تاریخ انتشار : 1396/07/25
مهلت شرکت : 1396/08/15
استان(ها) : البرز

مناقصه عملیات نشت یابی از شبکه و تاسیسات گازرسانی و ضخامت سنجی از ایستگاههای تقلیل فشار در سطح استان

مناقصه عملیات نشت یابی از شبکه و تاسیسات گازرسانی و ضخامت سنجی از ایستگاههای تقلیل فشار در سطح استان

مناقصات مشاوره نفت و گاز

تاریخ انتشار : 1396/07/25
مهلت شرکت : 1396/08/15
استان(ها) : البرز

مناقصه عملیات نشت یابی از شبکه و تاسیسات گازرسانی و ضخامت سنجی از ایستگاههای تقلیل فشار در سطح استان

مناقصه عملیات نشت یابی از شبکه و تاسیسات گازرسانی و ضخامت سنجی از ایستگاههای تقلیل فشار در سطح استان

مناقصات مشاوره نفت و گاز

تاریخ انتشار : 1396/07/25
مهلت شرکت : 1396/08/15
استان(ها) : البرز

مناقصه عملیات نشت یابی از شبکه و تاسیسات گازرسانی و ضخامت سنجی از ایستگاههای تقلیل فشار در سطح استان

مناقصه عملیات نشت یابی از شبکه و تاسیسات گازرسانی و ضخامت سنجی از ایستگاههای تقلیل فشار در سطح استان

مناقصات مشاوره نفت و گاز

تاریخ انتشار : 1396/07/23
مهلت شرکت : 1396/08/13
استان(ها) : البرز

مناقصه عملیات نشت یابی از شبکه و تاسیسات گازرسانی و ضخامت سنجی از ایستگاههای تقلیل فشار در سطح استان

مناقصه شناسایی مشاوران جهت طراحی پایه basic design برای واحد تولید نرمال هگزان از نفتای سبک و نیز واحد بنزن زدایی از هگزان با فرایند تقطیر استخراجی با حلال LLE

مناقصات مشاوره نفت و گاز

تاریخ انتشار : 1396/07/20
مهلت شرکت : 1396/08/10
استان(ها) : کرمانشاه

مناقصه شناسایی مشاوران جهت طراحی پایه basic design برای واحد تولید نرمال هگزان از نفتای سبک و نیز واحد بنزن زدایی از هگزان با فرایند تقطیر استخراجی با حلال LLE

مناقصه انتخاب مشاور جهت مطالعات امکان سنجی و مقدماتی دریافت،ذخیره سازی و صادرات نفت خام به صورت QCBS

مناقصات مشاوره نفت و گاز

تاریخ انتشار : 1396/07/19
مهلت شرکت : 1396/08/08
استان(ها) : تهران

مناقصه انتخاب مشاور جهت مطالعات امکان سنجی و مقدماتی دریافت،ذخیره سازی و صادرات نفت خام به صورت QCBS

مناقصه بررسی و کنترل ریسک های آسیب رسان به مقاوم سازی تاسیسات گازرسانی

مناقصات مشاوره نفت و گاز

تاریخ انتشار : 1396/07/18
مهلت شرکت : 1396/07/18
استان(ها) : خوزستان

مناقصه بررسی و کنترل ریسک های آسیب رسان به مقاوم سازی تاسیسات گازرسانی

شناسایی شرکت های مهندسی مشاور فعال

مناقصات مشاوره نفت و گاز

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : سیستان وبلوچستان، تهران

مناقصه شناسایی شرکت های مهندسی مشاور فعال

شناسایی مشاوران برای طراحی پایه و مشاوره احداث واحد های جدید خود شامل واحد تولید نرمال هگزان با گرید پلیمری از نفتای سبک و واحد بنزن زدایی از هگزان با فرایند تقطیر استخراجی با حلال LLE

مناقصات مشاوره نفت و گاز

تاریخ انتشار : 1396/07/03
مهلت شرکت : 1396/07/23
استان(ها) : کرمانشاه

مناقصه شناسایی مشاوران برای طراحی پایه و مشاوره احداث واحد های جدید خود شامل واحد تولید نرمال هگزان با گرید پلیمری از نفتای سبک و واحد بنزن زدایی از هگزان با فرایند تقطیر استخراجی با حلال LLE

شناسایی مشاوره برای طراحی پایه (Basic design) و مشاوره احداث واحد های جدید خود شامل واحد تولید نرمال هگزان با گرید پلیمری از نفتای سبک و واحد بنزن زدایی از هگزان با فرایند تقطیر استخراجی با حلال LLE

مناقصات مشاوره نفت و گاز

تاریخ انتشار : 1396/07/03
مهلت شرکت : 1396/07/23
استان(ها) : کرمانشاه

مناقصه شناسایی مشاوره برای طراحی پایه (Basic design) و مشاوره احداث واحد های جدید خود شامل واحد تولید نرمال هگزان با گرید پلیمری از نفتای سبک و واحد بنزن زدایی از هگزان با فرایند تقطیر استخراجی با حلال LLE

شناسایی مشاوران برای طراحی پایه و مشاوره احداث واحد های جدید خود شامل واحد تولید نرمال هگزان با گرید پلیمری از نفتای سبک و واحد بنزن زدایی از هگزان با فرایند تقطیر استخراجی با حلال LLE

مناقصات مشاوره نفت و گاز

تاریخ انتشار : 1396/07/03
مهلت شرکت : 1396/07/23
استان(ها) : کرمانشاه

مناقصه شناسایی مشاوران برای طراحی پایه و مشاوره احداث واحد های جدید خود شامل واحد تولید نرمال هگزان با گرید پلیمری از نفتای سبک و واحد بنزن زدایی از هگزان با فرایند تقطیر استخراجی با حلال LLE

شناسایی مشاوره برای طراحی پایه (Basic design) و مشاوره احداث واحد های جدید خود شامل واحد تولید نرمال هگزان با گرید پلیمری از نفتای سبک و واحد بنزن زدایی از هگزان با فرایند تقطیر استخراجی با حلال LLE

مناقصات مشاوره نفت و گاز

تاریخ انتشار : 1396/07/03
مهلت شرکت : 1396/07/23
استان(ها) : کرمانشاه

مناقصه شناسایی مشاوره برای طراحی پایه (Basic design) و مشاوره احداث واحد های جدید خود شامل واحد تولید نرمال هگزان با گرید پلیمری از نفتای سبک و واحد بنزن زدایی از هگزان با فرایند تقطیر استخراجی با حلال LLE
X