دسته
فیدها
لینک ها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 207148
تعداد نوشته ها : 16951
تعداد نظرات : 16
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی شهرستان

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/16
مهلت شرکت : 1396/08/25
استان(ها) : کرمان

مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی شهرستان
مناقصات صنعت پلیمر

مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی شهرستانها

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/16
مهلت شرکت : 1396/08/25
استان(ها) : کرمان

مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی شهرستانها
مناقصات معادن

مناقصه واگذاری اجرای فیوژن مفاصل فیبرنوری در سطح استان

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/16
مهلت شرکت : 1396/08/25
استان(ها) : کرمان

مناقصه واگذاری اجرای فیوژن مفاصل فیبرنوری در سطح استان
مناقصات مشاوره مدیریت و استاندارد

مناقصه برون سپاری کلیه خدمات it

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/15
مهلت شرکت : 1396/08/20
استان(ها) : تهران

مناقصه برون سپاری کلیه خدمات it
مناقصات مواد پروتئینی

مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/15
مهلت شرکت : 1396/08/25
استان(ها) : کرمان

مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی
مناقصات ساختمان رتبه 1 و 2

مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/15
مهلت شرکت : 1396/08/25
استان(ها) : کرمان

مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی
مناقصات تجهیزات آزمایشگاهی، پزشکی و بیمارستانی

مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/15
مهلت شرکت : 1396/08/25
استان(ها) : کرمان

مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی
مناقصات خدمات عمومی، تامین نیروی انسانی، طبخ، ایاب و ذهاب، ...

مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات شبکه های کابل و هوایی و آبونه یا متریال و ...

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/14
مهلت شرکت : 1396/08/22
استان(ها) : خوزستان

مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات شبکه های کابل و هوایی و آبونه یا متریال و ...
مناقصات نمک

مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات شبکه های کابل و هوایی و آبونه با متریال و دستمزد و سیستم گاز کنترل، نوسازی شبکه هوایی و سیستم های ACCESS PCM.PGS.WLL

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/14
مهلت شرکت : 1396/08/22
استان(ها) : خوزستان

مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات شبکه های کابل و هوایی و آبونه با متریال و دستمزد و سیستم گاز کنترل، نوسازی شبکه هوایی و سیستم های ACCESS PCM.PGS.WLL
مناقصات مشاوره و مدیریت استاندارد

مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی_استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات و مدیریت 7 در بیست و چهار سرویس های مرکز داده دولت

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/14
مهلت شرکت : 1396/08/16
استان(ها) : تهران

مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی_استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات و مدیریت 7 در بیست و چهار سرویس های مرکز داده دولت
مناقصات صنعت فرش و موکت

مناقصه عملیات طرح تعویض کافوهای مسی به نوری مرکز

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/14
مهلت شرکت : 1396/09/04
استان(ها) : گلستان

مناقصه عملیات طرح تعویض کافوهای مسی به نوری مرکز
مناقصات زونکن

مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات شبکه های کابل و هوایی و آبونه یا متریال و دستمزد و سیستم گاز کنترل، نوسازی شبکه هوایی و سیستم های ACCESS PCM.PGS.WLL

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/13
مهلت شرکت : 1396/08/22
استان(ها) : خوزستان

مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات شبکه های کابل و هوایی و آبونه یا متریال و دستمزد و سیستم گاز کنترل، نوسازی شبکه هوایی و سیستم های ACCESS PCM.PGS.WLL
مناقصات پوشش فلزات

مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات شبکه های کابل و هوایی و آبونه یا متریال و دستمزد و سیستم گاز کنترل، نوسازی شبکه هوایی و سیستم های ACCESS PCM.PGS.WLL

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/13
مهلت شرکت : 1396/08/22
استان(ها) : خوزستان

مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات شبکه های کابل و هوایی و آبونه یا متریال و دستمزد و سیستم گاز کنترل، نوسازی شبکه هوایی و سیستم های ACCESS PCM.PGS.WLL
مناقصات دستگاه پرس

مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات شبکه های کابل و هوایی و آبونه یا متریال و دستمزد و سیستم گاز کنترل، نوسازی شبکه هوایی و سیستم های ACCESS PCM.PGS.WLL

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/13
مهلت شرکت : 1396/08/22
استان(ها) : خوزستان

مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات شبکه های کابل و هوایی و آبونه یا متریال و دستمزد و سیستم گاز کنترل، نوسازی شبکه هوایی و سیستم های ACCESS PCM.PGS.WLL
مناقصات آشپزخانه ها ، رختشویخانه ها و انبارهای صنعتی

مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/13
مهلت شرکت : 1396/08/22
استان(ها) : خوزستان

مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات
مناقصات سیستمهای ایمنی ، صندوقهای نسوز و دربهای ضدحریق

مناقصه استعلام بهای لوله گالوانیزه یک اینچ و توری ، خرید پهنای باند اینترنت مطابق...

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/13
مهلت شرکت : 1396/09/03
استان(ها) : تهران

مناقصه استعلام بهای لوله گالوانیزه یک اینچ و توری ، خرید پهنای باند اینترنت مطابق...
مناقصات تاسیسات (پیمانکاری و تجهیزات) ،مکانیکی،ساختمانی و صنعتی

مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل هوایی- توزیع قبوض تلفن و اخطار مشترکین و دایری و نگهداری تلفنهای همگانی در محدوده مرکز مربوطه

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/13
مهلت شرکت : 1396/09/03
استان(ها) : اردبیل

مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل هوایی- توزیع قبوض تلفن و اخطار مشترکین و دایری و نگهداری تلفنهای همگانی در محدوده مرکز مربوطه
مناقصات راهسازی

مناقصه واگذاری اجرای طرح کابلکشی خاکی مسی و فیبر نوری و مفصلبندی به همراه تهیه ملزومات و ترمیم نوار حفاری (شامل 4 پروژه )

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/13
مهلت شرکت : 1396/08/20
استان(ها) : کردستان

مناقصه واگذاری اجرای طرح کابلکشی خاکی مسی و فیبر نوری و مفصلبندی به همراه تهیه ملزومات و ترمیم نوار حفاری (شامل 4 پروژه )
مناقصات تیزرهای تبلیغاتی و تلویزیونی

مناقصه فراخوان جذب سرمایه گذار در خصوص شرکتهای دارنده پروانه FCP_توسعه خدمات مربوط به ارتباطات واحدهای واقع در منطقه نظیر اینترنت، اینترانت خدمات محتوی، ارتباط صوتی و تصویری بر بستر فیبر نوری احداث

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/13
مهلت شرکت : 1396/09/03
استان(ها) : خوزستان

مناقصه فراخوان جذب سرمایه گذار در خصوص شرکتهای دارنده پروانه FCP_توسعه خدمات مربوط به ارتباطات واحدهای واقع در منطقه نظیر اینترنت، اینترانت خدمات محتوی، ارتباط صوتی و تصویری بر بستر فیبر نوری احداث
مناقصات مناقصه های بین المللی ایران

مناقصه خرید ۶۵ لینک رادیو ماکروویو در باندهای GHZ ) 8،۱۳ و ۱۵ ) با THROUGHPUT 1G

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/11
مهلت شرکت : 1396/08/20
استان(ها) : فارس

مناقصه خرید ۶۵ لینک رادیو ماکروویو در باندهای GHZ ) 8،۱۳ و ۱۵ ) با THROUGHPUT 1G
مناقصات آردواز

مناقصه بازسازی و تجهیز یک دستگاه شلتر ارتباطی قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 تن و یک دستگاه کابین مخابراتی دید مستقیم قابل نصب روی شاسی تویوتا

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/11
مهلت شرکت : 1396/09/01
استان(ها) : تهران

مناقصه بازسازی و تجهیز یک دستگاه شلتر ارتباطی قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 تن و یک دستگاه کابین مخابراتی دید مستقیم قابل نصب روی شاسی تویوتا
مناقصات صنعت چاپ ، تبلیغات و بسته بندی (ظروف پلاستیکی و کارتن و...) و تجهیزات و ماشین آلات مرتبط

مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/10
مهلت شرکت : 1396/08/24
استان(ها) : تهران

مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات
مناقصات صنایع نساجی

مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های WLL,ACCESS,PGS با تامین مصالح و ملزومات

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/10
مهلت شرکت : 1396/08/21
استان(ها) : تهران

مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های WLL,ACCESS,PGS با تامین مصالح و ملزومات
مناقصات ماشین آلات خدمات شهری

مناقصه نگهداری شبکه های کابل، هوایی، با تامین مصالح و ملزومات

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/10
مهلت شرکت : 1396/08/24
استان(ها) : تهران

مناقصه نگهداری شبکه های کابل، هوایی، با تامین مصالح و ملزومات
مناقصات نوار اخطار

مناقصه اجرای طرح کابلکشی خاکی مسی و فیبر نوری و مفصلبندی به همراه تهیه ملزومات و ترمیم نوار حفاری

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/10
مهلت شرکت : 1396/08/30
استان(ها) : کردستان

مناقصه اجرای طرح کابلکشی خاکی مسی و فیبر نوری و مفصلبندی به همراه تهیه ملزومات و ترمیم نوار حفاری
مناقصات چوب

مناقصه نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل توری و مسی و سیستم های PG و نگهداری شبکه هوایی شامل سیمکشی و بازسازی و نوسازی خطوط مشترکین مرکز تلفن

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/10
مهلت شرکت : 1396/08/21
استان(ها) : زنجان

مناقصه نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل توری و مسی و سیستم های PG و نگهداری شبکه هوایی شامل سیمکشی و بازسازی و نوسازی خطوط مشترکین مرکز تلفن
مناقصات لوازم خانگی و کالاهای مرتبط

مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط خدمات مشاوره ای به منظور نظارت بر عملیات ایجاد و احداث سایت پایش رادیویی

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/09
مهلت شرکت : 1396/08/29
استان(ها) : خوزستان

مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط خدمات مشاوره ای به منظور نظارت بر عملیات ایجاد و احداث سایت پایش رادیویی
مناقصات موکت

مناقصه واگذاری خرید پنهای باند اینترنت به میزان 90 مگابیت بر ثانیه

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/08
مهلت شرکت : 1396/08/20
استان(ها) : خوزستان

مناقصه واگذاری خرید پنهای باند اینترنت به میزان 90 مگابیت بر ثانیه
مناقصات الکترو موتور و پمپهای شناور

مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و تلفن های همگانی و پشتیبانی فنی

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/07
مهلت شرکت : 1396/08/13
استان(ها) : قم

مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و تلفن های همگانی و پشتیبانی فنی
مناقصات مخازن فلزی

مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی اداره کل بنادر و دریانوردی استان

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/07
مهلت شرکت : 1396/08/10
استان(ها) : بوشهر

مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی اداره کل بنادر و دریانوردی استان
مناقصات نفت ، گاز ، پتروشیمی (پیمانکاری و تجهیزات) ، احداث پالایشگاه و کارخانجات و انواع توربین

مناقصه مرکز پایش و تحلیل شبکه داده سازمان

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/07
مهلت شرکت : 1396/08/14
استان(ها) : تهران

مناقصه مرکز پایش و تحلیل شبکه داده سازمان
مناقصات سنگ

مناقصه ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی نرم افزار مرکز تماس

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/07
مهلت شرکت : 1396/08/27
استان(ها) : خراسان رضوی

مناقصه ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی نرم افزار مرکز تماس
مناقصات تجهیزات آزمایشگاهی

مناقصه ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی نرم افزار مرکز تماس

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/07
مهلت شرکت : 1396/08/27
استان(ها) : خراسان رضوی

مناقصه ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی نرم افزار مرکز تماس
مناقصات برجهای تقطیر و مخازن تحت فشار و مبدل های حرارتی

مناقصه مناقصه بین المللی مرکز پایش و تحلیل شبکه داده سازمان

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/06
مهلت شرکت : 1396/08/14
استان(ها) : تهران

مناقصه مناقصه بین المللی مرکز پایش و تحلیل شبکه داده سازمان
مناقصات پیمانکاری ساختمان رتبه بالا

مناقصه خدمات توسعه، نگهداری و پشتیبانی سوئیچینگ و شبکه WIFI داخلی شهرداری

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/04
مهلت شرکت : 1396/08/24
استان(ها) : خراسان رضوی

مناقصه خدمات توسعه، نگهداری و پشتیبانی سوئیچینگ و شبکه WIFI داخلی شهرداری
مناقصات خدمات پستی و توزیع قبوض

مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح مراکز شهری و روستایی سطح استان

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/02
مهلت شرکت : 1396/08/15
استان(ها) : لرستان

مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح مراکز شهری و روستایی سطح استان
مناقصات صنایع فولاد و آهن آلات ، آلومینیوم ، پروفیل PVC و انواع دیگر فلزات و فرآورده های آن

مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری تجهیزات اکتیو شبکه فیبر نوری شهرداری

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/02
مهلت شرکت : 1396/08/08
استان(ها) : خراسان رضوی

مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری تجهیزات اکتیو شبکه فیبر نوری شهرداری
مناقصات خدمات عمومی، تامین نیروی انسانی، طبخ، ایاب و ذهاب، ...

مناقصه -فراخوان مناقصه بین المللی_طراحی و پیاده سازی مانیتورینگ مرکز داده

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/08/01
مهلت شرکت : 1396/08/10
استان(ها) : تهران

مناقصه -فراخوان مناقصه بین المللی_طراحی و پیاده سازی مانیتورینگ مرکز داده
مناقصات سایر مناقصه های راهسازی

مناقصه خرید خدمات نگهداری، تعمیرات و تامین تجهیزات کابلهای دریایی

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/30
مهلت شرکت : 1396/08/08
استان(ها) : مرکزی، گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، خوزستان، فارس، کرمان، خراسان رضوی، اصفهان، سیستان وبلوچستان، کردستان، همدان، چهارمحال وبختیاری، لرستان، ایلام، کهگیلویه وبویراحمد، بوشهر، زنجان، سمنان، یزد، هرمزگان، تهران، اردبیل، قم، قزوین، گلستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، البرز

مناقصه خرید خدمات نگهداری، تعمیرات و تامین تجهیزات کابلهای دریایی
مناقصات کف های آتش نشانی

مناقصه خرید تجهیزات، طراحی، تامین ، نصب و آموزش و مهاجرت سیستم های سیستم ذخیره ای اطلاعات، گارانتی و پشتیبانی San Storage

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/30
مهلت شرکت : 1396/08/06
استان(ها) : خراسان رضوی

مناقصه خرید تجهیزات، طراحی، تامین ، نصب و آموزش و مهاجرت سیستم های سیستم ذخیره ای اطلاعات، گارانتی و پشتیبانی San Storage
مناقصات تجهیزات آزمایشگاهی

مناقصه شناسایی تامین کنندگان جهت تهیه لیست کوتاه در حوزه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/30
مهلت شرکت : 1396/08/20
استان(ها) : تهران

مناقصه شناسایی تامین کنندگان جهت تهیه لیست کوتاه در حوزه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات
مناقصات جرثقیل

مناقصه نگهداری شبکه انتقال (کابل و هوایی) مراکز در 7 بخش مجزا

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/29
مهلت شرکت : 1396/08/19
استان(ها) : یزد

مناقصه نگهداری شبکه انتقال (کابل و هوایی) مراکز در 7 بخش مجزا
مناقصات پیمانکاری تاسیسات(مکانیکی و الکتریکی)

مناقصه اصلاحیه انجام عملیات نگهداری شبکه gsm wll به تعداد 290 نقطه سایت 255 سایت + 35 رپیتر

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/29
مهلت شرکت : 1396/08/08
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه اصلاحیه انجام عملیات نگهداری شبکه gsm wll به تعداد 290 نقطه سایت 255 سایت + 35 رپیتر
مناقصات مشاوره نفت و گاز

مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی با مصالح

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/29
مهلت شرکت : 1396/08/19
استان(ها) : خراسان جنوبی

مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی با مصالح
مناقصات نفت رتبه 1 و 2

مناقصه نگهداری سایت های BTS و رپیتر و لینک های ارتباطی BSC-BTS بخش موبایل روستایی

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/29
مهلت شرکت : 1396/08/07
استان(ها) : زنجان

مناقصه نگهداری سایت های BTS و رپیتر و لینک های ارتباطی BSC-BTS بخش موبایل روستایی
مناقصات پروژه های بالای 10 میلیارد

مناقصه نگهداری سایت های BTS و رپیتر و لینک های ارتباطی BSC-BTS بخش موبایل روستایی

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/29
مهلت شرکت : 1396/08/07
استان(ها) : زنجان

مناقصه نگهداری سایت های BTS و رپیتر و لینک های ارتباطی BSC-BTS بخش موبایل روستایی
مناقصات آجر و سفال

مناقصه اصلاحیه انجام عملیات نگهداری شبکه gsm wll به تعداد 290 نقطه سایت 255 سایت + 35 رپیتر

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/29
مهلت شرکت : 1396/08/08
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه اصلاحیه انجام عملیات نگهداری شبکه gsm wll به تعداد 290 نقطه سایت 255 سایت + 35 رپیتر
مناقصات ماشین آلات صنعتی

مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی با مصالح

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/29
مهلت شرکت : 1396/08/19
استان(ها) : خراسان جنوبی

مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی با مصالح
مناقصات دستگاه چاپ

مناقصه نگهداری سایت های BTS و رپیتر و لینک های ارتباطی BSC-BTS بخش موبایل روستایی

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/29
مهلت شرکت : 1396/08/07
استان(ها) : زنجان

مناقصه نگهداری سایت های BTS و رپیتر و لینک های ارتباطی BSC-BTS بخش موبایل روستایی
مناقصات حبوبات و خشکبار

مناقصه اصلاحیه انجام عملیات نگهداری شبکه gsm wll به تعداد 290 نقطه سایت 255 سایت + 35 رپیتر

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/29
مهلت شرکت : 1396/08/08
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه اصلاحیه انجام عملیات نگهداری شبکه gsm wll به تعداد 290 نقطه سایت 255 سایت + 35 رپیتر
مناقصات ماشین آلات بسته بندی

مناقصه اصلاحیه انجام عملیات نگهداری شبکه gsm wll به تعداد 290 نقطه سایت 255 سایت + 35 رپیتر

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/29
مهلت شرکت : 1396/08/08
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه اصلاحیه انجام عملیات نگهداری شبکه gsm wll به تعداد 290 نقطه سایت 255 سایت + 35 رپیتر
مناقصات صنعت چاپ ، تبلیغات و بسته بندی (ظروف پلاستیکی و کارتن و...) و تجهیزات و ماشین آلات مرتبط

مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی با مصالح

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/29
مهلت شرکت : 1396/08/19
استان(ها) : خراسان جنوبی

مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی با مصالح
مناقصات صنعت پلیمر

مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی با مصالح

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/29
مهلت شرکت : 1396/08/19
استان(ها) : خراسان جنوبی

مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی با مصالح
مناقصات صنایع نساجی (البسه و پوشاک)، فرش و محصولات چرمی - تجهیزات و ماشین آلات مرتبط

مناقصه فراخوان تجدید توسعه و طراحی و اجرای اتاق سرور پالایشگاه

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/27
مهلت شرکت : 1396/08/03
استان(ها) : خراسان رضوی

مناقصه فراخوان تجدید توسعه و طراحی و اجرای اتاق سرور پالایشگاه
مناقصات ماشـیـن آلات سـنگین

مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوایی مرکز 13508 شماره ای ولیعصر با توزیع قبوض تلفن و اخطار مشترکین در محدوده مرکز مربوطه

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/27
مهلت شرکت : 1396/08/17
استان(ها) : اردبیل

مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوایی مرکز 13508 شماره ای ولیعصر با توزیع قبوض تلفن و اخطار مشترکین در محدوده مرکز مربوطه
مناقصات بشکه های فلزی

مناقصه شناسایی شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات (سخت افزار، تجهیزات، شبکه، مخابرات و ...)

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/26
مهلت شرکت : 1396/08/16
استان(ها) : تهران

مناقصه شناسایی شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات (سخت افزار، تجهیزات، شبکه، مخابرات و ...)
مناقصات اطفاء و اعلام حریق

مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/26
مهلت شرکت : 1396/08/10
استان(ها) : تهران

مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات
مناقصات آسفالت

مناقصه خدمات پشتیبانی فنی و نگهداری شبکه رایانه ای و ارتباطات داده ای

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/25
مهلت شرکت : 1396/08/15
استان(ها) : خوزستان، تهران

مناقصه خدمات پشتیبانی فنی و نگهداری شبکه رایانه ای و ارتباطات داده ای
مناقصات پوشش فلزات

مناقصه خدمات پشتیبانی فنی و نگهداری شبکه رایانه ای و ارتباطات داده ای

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/25
مهلت شرکت : 1396/08/15
استان(ها) : خوزستان، تهران

مناقصه خدمات پشتیبانی فنی و نگهداری شبکه رایانه ای و ارتباطات داده ای
مناقصات صنعت عایق

مناقصه نگهداری و پشتیبانی فنی مراکز روستایی

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/24
مهلت شرکت : 1396/08/14
استان(ها) : همدان

مناقصه نگهداری و پشتیبانی فنی مراکز روستایی

مناقصه احداث شبکه مخابرات شهرک های صنعتی- -احداث شبکه گاز و ایستگاه TBS شهرک های صنعتی- احداث جدول گذاری - دفع اب های سطحی و اسفالت خیابان - و...

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/24
مهلت شرکت : 1396/07/27
استان(ها) : بوشهر

مناقصه احداث شبکه مخابرات شهرک های صنعتی- -احداث شبکه گاز و ایستگاه TBS شهرک های صنعتی- احداث جدول گذاری - دفع اب های سطحی و اسفالت خیابان - و...

مناقصه خدمات پشتیبانی فنی و نگهداری شبکه رایانه ای و ارتباطات داده ای

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/24
مهلت شرکت : 1396/08/14
استان(ها) : خوزستان، تهران

مناقصه خدمات پشتیبانی فنی و نگهداری شبکه رایانه ای و ارتباطات داده ای

مناقصه ارزیابی کیفی -واگذاری انجام امور پشتیبانی فناوری اطلاعات مورد نیاز

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/24
مهلت شرکت : 1396/08/14
استان(ها) : تهران

مناقصه ارزیابی کیفی -واگذاری انجام امور پشتیبانی فناوری اطلاعات مورد نیاز

مناقصه توسعه و طراحی و اجرای اتاق سرور پالایشگاه بر اساس نقشه های و مدارک

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/23
مهلت شرکت : 1396/08/03
استان(ها) : خراسان رضوی

مناقصه توسعه و طراحی و اجرای اتاق سرور پالایشگاه بر اساس نقشه های و مدارک

مناقصه توسعه و طراحی و اجرای اتاق سرور پالایشگاه بر اساس نقشه های و مدارک

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/23
مهلت شرکت : 1396/08/03
استان(ها) : خراسان رضوی

مناقصه توسعه و طراحی و اجرای اتاق سرور پالایشگاه بر اساس نقشه های و مدارک

مناقصه احداث شبکه مخابرات شهرک های صنعتی- -احداث شبکه گاز و ایستگاه TBS شهرک های صنعتی- احداث جدول گذاری - دفع اب های سطحی و اسفالت خیابان - و...

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/23
مهلت شرکت : 1396/07/27
استان(ها) : بوشهر

مناقصه احداث شبکه مخابرات شهرک های صنعتی- -احداث شبکه گاز و ایستگاه TBS شهرک های صنعتی- احداث جدول گذاری - دفع اب های سطحی و اسفالت خیابان - و...

مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT و پشتیبانی کاربران پالایشگاه چهارم

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/23
مهلت شرکت : 1396/08/13
استان(ها) : بوشهر

مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT و پشتیبانی کاربران پالایشگاه چهارم

مناقصه نگهداری شبکه انتقال (کابل و هوایی) مراکز در 7 بخش مجزا

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/20
مهلت شرکت : 1396/08/10
استان(ها) : یزد

مناقصه نگهداری شبکه انتقال (کابل و هوایی) مراکز در 7 بخش مجزا

مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT و پشتیبانی کاربران پالایشگاه چهارم

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/20
مهلت شرکت : 1396/08/10
استان(ها) : بوشهر

مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT و پشتیبانی کاربران پالایشگاه چهارم

مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ict و پشتیبانی کاربران پالایشگاه

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/20
مهلت شرکت : 1396/08/10
استان(ها) : بوشهر

مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ict و پشتیبانی کاربران پالایشگاه

مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT وپشتیبانی کاربران پالایشگاه چهارم

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/19
مهلت شرکت : 1396/08/09
استان(ها) : خوزستان

مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT وپشتیبانی کاربران پالایشگاه چهارم

مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی به بخش خصوصی

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/19
مهلت شرکت : 1396/07/27
استان(ها) : کرمان

مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی به بخش خصوصی

مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل هوایی مرکز

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/19
مهلت شرکت : 1396/08/09
استان(ها) : اردبیل

مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل هوایی مرکز

مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکار جهت راه اندازی سرویس ارتباطی شبکه VSAT برای حدود 17 ایستگاه راه دور

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/19
مهلت شرکت : 1396/08/09
استان(ها) : تهران

مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکار جهت راه اندازی سرویس ارتباطی شبکه VSAT برای حدود 17 ایستگاه راه دور

مناقصه تامین پهنای باند اینترنت

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/19
مهلت شرکت : 1396/08/09
استان(ها) : اصفهان

مناقصه تامین پهنای باند اینترنت

مناقصه خدمات راهبری، تعمیرات و نگهداری از تاسیسات و خدمات تعمیرات و نگهداری از ابنیه و تجهیزات پزشکی، مخابرات و برق

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/18
مهلت شرکت : 1396/08/08
استان(ها) : خوزستان، تهران

مناقصه خدمات راهبری، تعمیرات و نگهداری از تاسیسات و خدمات تعمیرات و نگهداری از ابنیه و تجهیزات پزشکی، مخابرات و برق

مناقصه فراخوان اعطای عاملیت فروش اینترنت پرسرعت ADSL در سطح استان

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/17
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : خراسان رضوی

مناقصه فراخوان اعطای عاملیت فروش اینترنت پرسرعت ADSL در سطح استان

مناقصه فراخوان شناسایی شرکت های متقاضی سرمایه گذاری در زمینه نصب و بهره برداری از کافوهای مخابراتی در سطح شهر

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/16
مهلت شرکت : 1396/08/06
استان(ها) : خراسان رضوی

مناقصه فراخوان شناسایی شرکت های متقاضی سرمایه گذاری در زمینه نصب و بهره برداری از کافوهای مخابراتی در سطح شهر

مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/16
مهلت شرکت : 1396/07/27
استان(ها) : کرمان

مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی

مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/16
مهلت شرکت : 1396/07/27
استان(ها) : کرمان

مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی

مناقصه خریداری پهنای باند اینترنت و اینترانت

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/16
مهلت شرکت : 1396/07/22
استان(ها) : ایلام

مناقصه خریداری پهنای باند اینترنت و اینترانت

مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری و مسی و سیستم های PGو نگهداری شبکه هوایی

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/15
مهلت شرکت : 1396/07/19
استان(ها) : زنجان

مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری و مسی و سیستم های PGو نگهداری شبکه هوایی

مناقصه واگذاری عملیات سرویس، تعمیر و نگهداری تجهیزات و سیستمهای مخابراتی انتقال و فوق توزیع

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/15
مهلت شرکت : 1396/07/20
استان(ها) : گیلان

مناقصه واگذاری عملیات سرویس، تعمیر و نگهداری تجهیزات و سیستمهای مخابراتی انتقال و فوق توزیع

مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکار جهت جمع آوری و مبادله اطلاعات بین دکلهای حفاری و همچنین سایتهای ژئوفیزیک با سایت مرکزی ساختمان مدیریت اکتشاف نفت در خصوص راه اندازی سرویس ارتباطی شبکه VSAT برای حدود 17 ایستگاه راه دور به مدت سه سال با پهنای باند

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/15
مهلت شرکت : 1396/08/05
استان(ها) : خوزستان، فارس، بوشهر، هرمزگان، تهران

مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکار جهت جمع آوری و مبادله اطلاعات بین دکلهای حفاری و همچنین سایتهای ژئوفیزیک با سایت مرکزی ساختمان مدیریت اکتشاف نفت در خصوص راه اندازی سرویس ارتباطی شبکه VSAT برای حدود 17 ایستگاه راه دور به مدت سه سال با پهنای باند

مناقصه تعمیر، سرویس و نگهداری سیستم اعلام و اطفاء حریق هوشمند اداره کل بنادر و دریانوردی

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/15
مهلت شرکت : 1396/07/22
استان(ها) : بوشهر

مناقصه تعمیر، سرویس و نگهداری سیستم اعلام و اطفاء حریق هوشمند اداره کل بنادر و دریانوردی

راه اندازی سرویس ارتباطی شبکه VSAT برای حدود 17 ایستگاه راه دور

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/12
مهلت شرکت : 1396/08/02
استان(ها) : تهران

مناقصه راه اندازی سرویس ارتباطی شبکه VSAT برای حدود 17 ایستگاه راه دور

واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/07/27
استان(ها) : کرمان

مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی

واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/07/27
استان(ها) : کرمان

مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی

واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/07/27
استان(ها) : کرمان

مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی

واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/07/27
استان(ها) : کرمان

مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی

واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/07/27
استان(ها) : کرمان

مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی

واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/07/27
استان(ها) : کرمان

مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی

واگذاری امورات 118 سایت

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : آذربایجان شرقی

مناقصه واگذاری امورات 118 سایت

واگذاری امورات 118 سایت

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : آذربایجان شرقی

مناقصه واگذاری امورات 118 سایت

واگذاری امورات 118 سایت

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : آذربایجان شرقی

مناقصه واگذاری امورات 118 سایت

فراخوان ارزیابی کیفی اجرای دکل مخابراتی و لینک رادیویی

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : کردستان

مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای دکل مخابراتی و لینک رادیویی

واگذاری زیرساخت شبکه ذخیره سازی و تحویل محتوای فضای مجازی

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/11
مهلت شرکت : 1396/07/18
استان(ها) : مرکزی، گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، خوزستان، فارس، کرمان، خراسان رضوی، اصفهان، سیستان وبلوچستان، کردستان، همدان، چهارمحال وبختیاری، لرستان، ایلام، کهگیلویه وبویراحمد، بوشهر، زنجان، سمنان، یزد، هرمزگان، تهران، اردبیل، قم، قزوین، گلستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، البرز

مناقصه واگذاری زیرساخت شبکه ذخیره سازی و تحویل محتوای فضای مجازی

شناسایی پیمانکاران جهت به روز رسانی لیست تامین کنندگان کالا و خدمات خود

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : تهران

مناقصه شناسایی پیمانکاران جهت به روز رسانی لیست تامین کنندگان کالا و خدمات خود

شناسایی پیمانکاران جهت به روز رسانی لیست تامین کنندگان کالا و خدمات خود

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : تهران

مناقصه شناسایی پیمانکاران جهت به روز رسانی لیست تامین کنندگان کالا و خدمات خود

شناسایی پیمانکاران جهت به روز رسانی لیست تامین کنندگان کالا و خدمات خود

مناقصات پیمانکاری مخابرات

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : تهران

مناقصه شناسایی پیمانکاران جهت به روز رسانی لیست تامین کنندگان کالا و خدمات خود
X