دسته
فیدها
لینک ها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 207122
تعداد نوشته ها : 16951
تعداد نظرات : 16
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران_واگذاری خدمات نقشه برداری سامانه انتقال آب از سد

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/08/13
مهلت شرکت : 1396/09/03
استان(ها) : سمنان

مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران_واگذاری خدمات نقشه برداری سامانه انتقال آب از سد
مناقصات ساخت و نصب و تعمیرات صنایع فولاد

مناقصه عملیات حفاری، پیکور زنی، دپو، بارگیری، حمل و بار اندازی مصالح سنگی سر ریز حدود 80.000 مترمکعب مربوط به سد مخزنی

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/30
مهلت شرکت : 1396/08/06
استان(ها) : کرمانشاه، ایلام

مناقصه عملیات حفاری، پیکور زنی، دپو، بارگیری، حمل و بار اندازی مصالح سنگی سر ریز حدود 80.000 مترمکعب مربوط به سد مخزنی
مناقصات تلفن سانترال

مناقصه عملیات بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته (حدود 1.000.000 تن) مربوط به سد مخزنی

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/29
مهلت شرکت : 1396/08/03
استان(ها) : کرمانشاه، ایلام

مناقصه عملیات بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته (حدود 1.000.000 تن) مربوط به سد مخزنی
مناقصات مناقصه های بین المللی ایران

مناقصه عملیات حفاری، پیکور زنی، دپو، بارگیری، حمل و بار اندازی مصالح سنگی سر ریز حدود 80.000 مترمکعب مربوط به سد مخزنی کنجانچم

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/26
مهلت شرکت : 1396/08/06
استان(ها) : کرمانشاه، ایلام

مناقصه عملیات حفاری، پیکور زنی، دپو، بارگیری، حمل و بار اندازی مصالح سنگی سر ریز حدود 80.000 مترمکعب مربوط به سد مخزنی کنجانچم
مناقصات تجهیزات صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، ابزارهای دقیق ، مراکز کنترل ، مشاوره های مربوطه و تجهیزات نقشه برداری

مناقصه تهیه و اجرا سازه و تجهیزات هیدرومکانیکی دریچه های استاپ لاگ غلطکی تخلیه کننده عمقی سد

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/24
مهلت شرکت : 1396/07/26
استان(ها) : خراسان شمالی

مناقصه تهیه و اجرا سازه و تجهیزات هیدرومکانیکی دریچه های استاپ لاگ غلطکی تخلیه کننده عمقی سد

مناقصه تهیه و اجرا سازه و تجهیزات هیدرومکانیکی دریچه های استاپ لاگ غلطکی تخلیه کننده عمقی سد

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/24
مهلت شرکت : 1396/07/26
استان(ها) : خراسان شمالی

مناقصه تهیه و اجرا سازه و تجهیزات هیدرومکانیکی دریچه های استاپ لاگ غلطکی تخلیه کننده عمقی سد

عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : زنجان

مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : زنجان

مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : زنجان

مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : زنجان

مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : زنجان

مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : زنجان

مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : زنجان

مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : زنجان

مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : زنجان

مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : زنجان

مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : زنجان

مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : زنجان

مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : زنجان

مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : زنجان

مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : زنجان

مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : زنجان

مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سد های جگین- شمیل و نیان

خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : هرمزگان

مناقصه خدمات مهندسی مرحله سوم طرح های علاج بخشی سرریز سد میناب ونوسازی خط اول ابرسانی

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/04
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : زنجان

مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدها

مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات تکمیل سد انحرافی و تأسیسات وابسته

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/02
مهلت شرکت : 1396/07/15
استان(ها) : گلستان

مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات تکمیل سد انحرافی و تأسیسات وابسته

مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات تکمیل سد انحرافی و تأسیسات وابسته

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/02
مهلت شرکت : 1396/07/15
استان(ها) : گلستان

مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات تکمیل سد انحرافی و تأسیسات وابسته

مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات تکمیل سد انحرافی و تأسیسات وابسته

مناقصات سد و کانال

تاریخ انتشار : 1396/07/02
مهلت شرکت : 1396/07/15
استان(ها) : گلستان

مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات تکمیل سد انحرافی و تأسیسات وابسته
X