دسته
فیدها
لینک ها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 207271
تعداد نوشته ها : 16951
تعداد نظرات : 16
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

مناقصه خرید اجناس و اجرای شبکه داخلی گاز و ایستگاه حفاظت کاتدی و ترسیم نوار حفاری ناحیه صنعتی

مناقصات حفاظت کاتدیک

تاریخ انتشار : 1396/08/16
مهلت شرکت : 1396/08/26
استان(ها) : مازندران

مناقصه خرید اجناس و اجرای شبکه داخلی گاز و ایستگاه حفاظت کاتدی و ترسیم نوار حفاری ناحیه صنعتی
مناقصات خدمات دریایی و آبی

مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی_تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه، ایستگاه TBS ، سیستم حفاظت کاندیک و...

مناقصات حفاظت کاتدیک

تاریخ انتشار : 1396/08/15
مهلت شرکت : 1396/09/05
استان(ها) : آذربایجان غربی

مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی_تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه، ایستگاه TBS ، سیستم حفاظت کاندیک و...
مناقصات دام و طیور

مناقصه فراخوان عمومی شناسایی (ارزیابی کیفی) پیمانکاران جهت پروژه عملیات تقویت محور (PC) (تهیه مصالح و اجرا ـ تهیه مصالح و ساخت)

مناقصات حفاظت کاتدیک

تاریخ انتشار : 1396/08/07
مهلت شرکت : 1396/08/14
استان(ها) : تهران، قم

مناقصه فراخوان عمومی شناسایی (ارزیابی کیفی) پیمانکاران جهت پروژه عملیات تقویت محور (PC) (تهیه مصالح و اجرا ـ تهیه مصالح و ساخت)
مناقصات دام و طیور

مناقصه گازرسانی ـ اجرای 5000 متر خط انتقال و شبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب 5 فقره انشعاب پلی اتلین همراه با خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه ایستگاه CGS/TBS با ظرفیت 10.000 مترمکعب بر ساعت همراه با عملیات ساختمانی مربوطه و ...

مناقصات حفاظت کاتدیک

تاریخ انتشار : 1396/08/02
مهلت شرکت : 1396/08/03
استان(ها) : فارس

مناقصه گازرسانی ـ اجرای 5000 متر خط انتقال و شبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب 5 فقره انشعاب پلی اتلین همراه با خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه ایستگاه CGS/TBS با ظرفیت 10.000 مترمکعب بر ساعت همراه با عملیات ساختمانی مربوطه و ...
مناقصات صنعت چاپ ، تبلیغات و بسته بندی (ظروف پلاستیکی و کارتن و...) و تجهیزات و ماشین آلات مرتبط

مناقصه گازرسانی ( اجرای 17600 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن همراه با خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه tbs با ظرفیت 20000 متر مکعب بر ساعت همراه عملیات ساختمانی مربوطه، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک واحد صاعقه گیر، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه حفاظت کاتدیک به روش تامین کالا ، تجهیزات و نصب بصورت توام PC )

مناقصات حفاظت کاتدیک

تاریخ انتشار : 1396/07/30
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : فارس

مناقصه گازرسانی ( اجرای 17600 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن همراه با خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه tbs با ظرفیت 20000 متر مکعب بر ساعت همراه عملیات ساختمانی مربوطه، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک واحد صاعقه گیر، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه حفاظت کاتدیک به روش تامین کالا ، تجهیزات و نصب بصورت توام PC )
مناقصات الکترونیک

مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک اداره گاز منطقه

مناقصات حفاظت کاتدیک

تاریخ انتشار : 1396/07/23
مهلت شرکت : 1396/08/01
استان(ها) : کرمانشاه

مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک اداره گاز منطقه

مناقصه فراخوان واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک

مناقصات حفاظت کاتدیک

تاریخ انتشار : 1396/07/20
مهلت شرکت : 1396/07/30
استان(ها) : کرمانشاه

مناقصه فراخوان واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک

مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه، ایستگاه TBS ، سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و و نصب انشعابات پلی اتیلنی 12 روستا

مناقصات حفاظت کاتدیک

تاریخ انتشار : 1396/07/20
مهلت شرکت : 1396/08/10
استان(ها) : آذربایجان غربی

مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه، ایستگاه TBS ، سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و و نصب انشعابات پلی اتیلنی 12 روستا

مناقصه گاز رسانی به 23 روستا

مناقصات حفاظت کاتدیک

تاریخ انتشار : 1396/07/19
مهلت شرکت : 1396/07/24
استان(ها) : آذربایجان غربی

مناقصه گاز رسانی به 23 روستا

مناقصه احداث شبکه توزیع گاز فولادی و احداث خط تغذیه گاز فولادی و ..

مناقصات حفاظت کاتدیک

تاریخ انتشار : 1396/07/19
مهلت شرکت : 1396/07/26
استان(ها) : اردبیل

مناقصه احداث شبکه توزیع گاز فولادی و احداث خط تغذیه گاز فولادی و ..

مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه، ایستگاه TBS، سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستاها

مناقصات حفاظت کاتدیک

تاریخ انتشار : 1396/07/16
مهلت شرکت : 1396/08/06
استان(ها) : آذربایجان غربی

مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه، ایستگاه TBS، سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستاها

مناقصه فراخوان گازرسانی به ناحیه صنعتی

مناقصات حفاظت کاتدیک

تاریخ انتشار : 1396/07/16
مهلت شرکت : 1396/07/26
استان(ها) : اردبیل

مناقصه فراخوان گازرسانی به ناحیه صنعتی

مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک اداره گاز

مناقصات حفاظت کاتدیک

تاریخ انتشار : 1396/07/15
مهلت شرکت : 1396/07/17
استان(ها) : کرمانشاه

مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک اداره گاز

مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه، ایستگاه تقلیل فشار TBS، سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستاها

مناقصات حفاظت کاتدیک

تاریخ انتشار : 1396/07/13
مهلت شرکت : 1396/08/03
استان(ها) : آذربایجان غربی

مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه، ایستگاه تقلیل فشار TBS، سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستاها

مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه، ایستگاههای تقلیل فشار tbs سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستاها

مناقصات حفاظت کاتدیک

تاریخ انتشار : 1396/07/13
مهلت شرکت : 1396/08/03
استان(ها) : آذربایجان غربی

مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه، ایستگاههای تقلیل فشار tbs سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستاها

مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات فولادی و پلی اتیلنی حفرات خالی شهرستان و روستاهای تابعه

مناقصات حفاظت کاتدیک

تاریخ انتشار : 1396/07/12
مهلت شرکت : 1396/08/02
استان(ها) : آذربایجان غربی

مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات فولادی و پلی اتیلنی حفرات خالی شهرستان و روستاهای تابعه

مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات فولادی و پلی اتیلنی حفرات خالی شهرستان و روستاهای تابعه

مناقصات حفاظت کاتدیک

تاریخ انتشار : 1396/07/12
مهلت شرکت : 1396/08/02
استان(ها) : آذربایجان غربی

مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات فولادی و پلی اتیلنی حفرات خالی شهرستان و روستاهای تابعه

مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات فولادی و پلی اتیلنی حفرات خالی شهرستان و روستاهای تابعه

مناقصات حفاظت کاتدیک

تاریخ انتشار : 1396/07/12
مهلت شرکت : 1396/08/02
استان(ها) : آذربایجان غربی

مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات فولادی و پلی اتیلنی حفرات خالی شهرستان و روستاهای تابعه
X